Thành tựu và giải thưởng

Thành tựu và giải thưởng

Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, TMG và các công ty con đã gặt hái được nhiều thành công nhưng cũng không ít gian nan. Tuy nhiên, với những kế hoạch chiến lược phù hợp và sự đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, TMG luôn chinh phục mọi khó khăn để trở thành một doanh nghiệp bền vững. TMG luôn nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Những nỗ lực này đã được ghi nhận bằng rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.