Giải thưởng khách sạn

Victoria Hotels & Resorts

“Dịch vụ Xuất sắc 2009 – 2012”

Victoria Hotels & Resorts

“Xuất sắc tiên phong trong các hoạt động bảo vệ môi trường 2013”

Victoria Hotels & Resorts

“Chứng chỉ Xuất sắc 2013”

Victoria Hotels & Resorts

“Giải bình chọn của du khách năm 2013 – 2015”

Victoria Hotels & Resorts

“Tốp 25 khách sạn cao cấp ở Việt Nam”

Victoria Hotels & Resorts

“Giải thưởng xuất sắc”

Mai Chau Lodge

“Sự hoà quyện hoàn hảo giữa Tự nhiên, Văn hoá, Lịch sử và Sự sang trọng – 2013”

Victoria Can Tho Resort

“Tốp 25 khách sạn ở Việt Nam”

Victoria Xiengthong Palace

• “Tốp 10 khách sạn nhỏ ở Lào”
• “Tốp 10 khách sạn lãng mạn ở Lào”
• “Tốp 10 khách sạn có dịch vụ tốt ở Lào”
• “Tốp 10 khách sạn có dịch vụ hoàn hảo ở Lào”

Victoria Hoi An Beach Resort & Spa

• “Tốp 25 khách sạn ở Việt Nam”
• “Tốp 25 khách sạn cao cấp ở Việt Nam”
• “Khu nghỉ dưỡng biển “đáng giá nhất” Hội An”

Emeraude Classic Cruises 

“Dịch vụ xuất sắc năm 2018”

Victoria Phan Thiết Resort & Spa

“Một trong những khu nghỉ dưỡng 4 sao hàng đầu Việt Nam – 2018”
Giải thưởng Du lịch Việt Nam