TMGers – Nhân sự TMG là những người hiểu rõ và thể hiện đúng các giá trị cốt lõi của TMG. Chúng tôi đồng thời là người truyền cảm hứng và luôn đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình. Chúng tôi đến từ những nền văn hóa khác nhau, tính cách khác nhau nhưng đều vì một mục tiêu chung cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của TMG.

Chúng tôi giúp khơi gợi tiềm năng sáng tạo trong công việc của nhân viên. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi đánh giá cao sự tò mò, niềm đam mê, ham học hỏi và mong muốn chấp nhận những thử thách mới, thì bạn là một TMGers trong tương lai.