“Du lịch sẽ phục hồi nhanh hơn dự báo”

TMG – Đại diện cho những nhà lãnh đạo tiên phong trong lĩnh vực du lịch tại Đông Nam Á, Tổng cục Du lịch Singapore đã tổ chức diễn đàn Singaporeimagine Global Conversations để thảo luận về chủ đề tương lai của ngành du lịch. Trong diễn đàn đầu tiên với chủ đề “Reimagine Experiences” […]