Giải thưởng doanh nghiệp

THIÊN MINH GROUP

Doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu khu vực Đông Á năm 2014″
Diễn đàn Kinh tế Thế giới

CEO Trần Trọng Kiên

“Doanh nhân của năm 2013”
Đại sứ quán Mỹ và Hiệu trưởng trường Đại Học Hawaii trao tặng

CEO Trần Trọng Kiên

“Gương mặt tương lai 2007”
Vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua việc thúc đẩy phát triển bền vững

PATA

THIÊN MINH GROUP

“Tốp 5 doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam năm 2018”
Tổng Cục Du Lịch Việt Nam