“Du lịch hạnh phúc” mang Việt Nam và Hàn Quốc lại gần nhau hơn

TMG – Mang sang Hàn Quốc những sản phẩm, dịch vụ là những đại diện tiêu biểu nhất cho du lịch Việt Nam, Thiên Minh Group kỳ vọng đưa hai đất nước và dân tộc lại gần nhau thêm thông qua những trải nghiệm “hạnh phúc”. Tiếp tục chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch […]