Đoàn đại lý Ấn Độ say đắm vẻ đẹp Việt Nam thông qua hệ sinh thái du lịch TMG

TMG – Tập đoàn Thiên Minh thông qua hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cùng dịch vụ tuyệt vời, đẳng cấp do tập đoàn quản lý đã giới thiệu cho đoàn FAM Tour gồm 16 đại lý Ấn Độ những tinh hoa của du lịch Việt Nam. Tập đoàn Thiên Minh (TMG) tiếp tục […]