TMG thu hút các đại lý Anh bằng hệ sinh thái du lịch trên cả tuyệt vời

TMG – TMG mang tới cho các đại lý nhiều thông tin về các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp từ đơn vị cung cấp du lịch hàng đầu Châu Á, trong chương trình đào tạo đại lý du lịch mang tên “Asia Takeover Day” tại Birmingham, Anh. “Asia Takeover Day”, một chương trình đào […]