CEO Trần Trọng Kiên khẳng định phụ nữ là số 1

CEO Trần Trọng Kiên khẳng định phụ nữ là số 1

TMG – Không điều gì hay một ai có thể ngăn cản phụ nữ theo đuổi giấc mơ hay hoàn thành tốt công việc của họ. Và TMG luôn luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc ngày càng tốt hơn nữa để mọi phụ nữ ở TMG luôn thấy được an toàn. Đó là những thông điêp mà CEO Trần Trọng Kiên gửi đến toàn thể nhân viên nữ TMG nhân ngày 20/10.